innowacyjne produkty, innowacyjne technologie

Jesteś tutaj: Strona główna / O firmie

O firmie

SŁOWO O HISTORII SPÓŁKI...


Spółka SEMICON została założona w 1987 roku. Na początku firma zajmowała się produkcją prototypowych urządzeń służących do neutralizacji gazów poreakcyjnych w procesach otrzymywania materiałów półprzewodnikowych. Głównymi odbiorcami urządzeń były: Fabryka Półprzewodników TEWA, CEMAT SA oraz Instytut Technologii Materiałów Elektronowych. Na przełomie lat 80/90 aktywność tego przemysłu praktycznie zamarła, F.P. TEWA została zlikwidowana... W powstałej sytuacji w 1991r. firma zajęła się dystybucją podzespołów elektronicznych.

Początki były ciężkie. Pierwsza siedziba firmy mieściła się na ulicy Solec 83, w kawalerce o powierzchni 27m², firma zatrudniała wówczas pięć osób.

W roku 1993 prezes spółki podpisał umowę dystrybucyjną na zasadach wyłączności, z austriacką firmą LEM NORMA. Rok później uruchomiono pierwszy sklep na znanym rynku elektronicznym Wolumen. W ofercie znajdowały się wówczas podzespoły elektroniczne i aparatura pomiarowa. Firma zawsze starała się zaopatrywać klientów w urządzenia europejskich producentów firm, co zaowocowało podpisaniem kolejnych kontraktów z producentami: KONTAKT CHEMIE (1995), SCHURTER (1996), MULTI-CONTACT(1996). Podpisane umowy dystrybucyjne opierały się na zasadach wyłączności.

W 1997 roku uruchomiono linię montażu płytek elektronicznych w technologii montażu powierzchniowego, oparta o urządzenie Mechatronika M-10.

W 2000 roku uruchomiliśmy kolejny sklep sprzedaży detalicznej na Warszawskiej Giełdzie Elektronicznej (podziemia obok GUS). Pomysł na handel w tej branży sprawdził się. Nabywcy przekonali się do produktów oferowanych przez SEMICON, który już wówczas zyskał wysoką renomę.

W roku 2003 firma otrzymała certyfikat jakości ISO-9001. Dzięki czemu możliwe było zapewnienie stabilnego poziomu jakości we wszystkich obszarach aktywności przedsiębiorstwa.

Ostatnie lata to intensywny rozwój działalności usługowej w zakresie montażu powierzchniowego i przewlekanego, jak również produkcji modułów laserowych i generatorów linii laserowej do zastosowań militarnych i przemysłowych.

W latach 2004 – 2007 wraz z 28 firmami z 8 krajów spółka SEMICON uczestniczyła w programie Unii Europejskiej 'Green Rose' – eliminacja ołowiu z technologii elektronicznych. Umożliwiło to zdobycie niezbędnej wiedzy i doświadczenia związanego z montażem elementów w technologii bezołowiowej. Dodatkowo dofinansowanie z UE pomogło w zakupie linii montażowej najnowszej generacji.

Z początkiem 2009, SEMICON zaoferował usługi laserowego wycinania szablonów SMT, które bazują na obrabiarce laserowej G6060 (LPKF Niemcy). Była to pierwsza w Europie Środkowo-Wschodniej instalacja nowego koncepcyjnie typu maszyny. Przedsiębiorstwo SEMICON należy do firm, które sprawiają trudność w określeniu ich rynkowego typu, ze względu na szerokie spektrum działania. Na nasuwające się pytanie, czy przedsiębiorstwo SEMICON to firma dystrybucyjna, produkcyjna, usługowa, a może niszowa, prezes analizowanej spółki - Jacek Tomaszewski odpowiada - określam swoją firmę jako autorską. W wywiadzie, który został opublikowany w magazynie „Elektronik” dodaje: „SEMICON jest typowym przykładem szerokości zainteresowań moich i moich współpracowników”.


AKTUALNIE...


Spółka mieści się w Warszawie, na ulicy Zwoleńskiej w budynku o łącznej powierzchni 2500 m. kw.. Przedsiębiorstwo daje zatrudnienie prawie 50 osobom.

SEMICON Sp. z o.o. jest importerem i autoryzowanym dystrybutorem podzespołów elektronicznych, materiałów i narzędzi do elektroniki, aparatury pomiarowej i akcesoriów pomiarowych, producentem modułów laserowych, generatorów linii laserowej oraz laserowych urządzeń pomiarowych. Świadczy usługi montażu płytek elektronicznych w technologii SMT oraz montażu przewlekanego. Dysponuje nowoczesnymi urządzeniami firmy JUKI, ERSA EKRA, ASYS umożliwiającymi montaż elementów od 0201. Zapewniona jest kontrola zmontowanych płytek przy pomocy urządzeń inspekcji wizualnej AOJ. Układy BGA sprawdzane są przy wykorzystaniu z urządzenia X-Ray.

Firma oferuje montaż w technologii bezołowiowej („lead free”), dysponuje urządzeniami do lutowania na fali w osłonie azotu. Świadczy usługi naprawy płyt z układami BGA - technologia reballing.

Najnowszą usługą w portfolio spółki są szablony stalowe SMT wycinane laserowo na urządzeniu produkcji LPKF. Szablony wykonywane są z blach z hartowanej stali nierdzewnej o grubości 100-200µm i o wymiarach do 610 x 610mm lub z elektroformowanego niklu (bardzo duża twardość materiału). Wykonywane są również szablony do układów BGA (do nanoszenia pasty lub nakładania kulek) dla technologii reballingu.

W bliskim kapitałowym związku z firmą Semicon Sp. z o. o. pozostaje firma Pb Technik Sp. z o.o. wiodący dostawca materiałów, technologii i urządzeń dla przemysłu elektronicznego.DZIAŁALNOŚĆ POZABIZNESOWA


Spółka SEMICON poza swoją aktywnością stricte handlową, prowadzi również szereg działań zmierzających ku ciągłemu poszerzaniu oraz popularyzowaniu wiedzy naukowo-technicznej. Bierzemy udział w następujących formach aktywności:

I. Komitet Naukowo-Techniczny Stowarzyszenia Elektryków Polskich ds. JAKOŚCI ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Uwzględniając obecny stan ciągle rosnącego zainteresowania zagadnieniami jakości energii elektrycznej oraz biorąc pod uwagę techniczne i gospodarcze znaczenie zagadnień jakości energii powołano w ramach Stowarzyszenia Elektryków Polskich Komitet Naukowo-Techniczny ds. Jakości Energii Elektrycznej. Prócz roli integrującej różne, w chwili obecnej, rozproszone środowiska specjalistów, Komitet pełni rolę ośrodka promującego tę tematykę, nadającego jej rangę właściwą dla gospodarczego i społecznego znaczenia. Do zadań Komitetu należą w szczególności: opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących jakości energii elektrycznej, opracowywanie niezależnych analiz, opinii oraz udzielanie porad, inspirowanie działalności naukowej i technicznej, organizowanie różnych form wymiany myśli naukowej oraz doświadczeń technicznych i eksploatacyjnych, współpraca z organizacjami i instytucjami działającymi w obszarze zgodnym z tematyką Komitetu, w tym współpraca z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i przemysłowymi oraz stowarzyszeniami naukowo-technicznymi. W chwili obecnej w pracach Komitetu uczestniczy liczne grono uznanych ekspertów reprezentujących polskie uczelnie techniczne, energetykę zawodową, przemysł, producentów urządzeń, organizacje zawodowe i techniczne. Wieloletni współpracownik firmy SEMICON – Alicja Miłosz została Członkiem Komitetu od momentu powstania tej szacownej organizacji a w wyborach w lutym 2010 członkiem Prezydium.

www.sep.pl

II. OPTOKLASTER

OPTOKLASTER jest konsorcjum zrzeszającym małe i średnie przedsiębiorstwa optoelektroniczne oraz jednostki naukowe działające na terenie województwa mazowieckiego. Grupuje w swoich szeregach wykwalifikowaną kadrę inżynieryjną i menedżerską przedsiębiorstw oraz jednostek naukowych działających w obszarze technologii optycznych i optoelektronicznych. Jest nową formą konsolidacji środowiska w czasach szybkiego postępu technologicznego i nasilającej się konkurencji. Działalność OPTOKLASTRA koncentruje się na wzmacnianiu więzi kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi oraz współpracy z partnerami zewnętrznymi. Zasadniczym celem działalności OPTOKLASTRA jest stymulowanie kierunków badawczych tworzących przewagę konkurencyjną przedsiębiorców, opracowywanie oraz produkcja nowych, innowacyjnych wyrobów dla potrzeb rynkowych.

www.optoklaster.pl

III. Polskie Towarzystwo Fotowoltaiczne

SEMICON jest członkiem Towarzystwa Fotowoltaicznego od samego powstania tej organizacji. Prezes firmy – Jacek Tomaszewski pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu.

Towarzystwo Fotowoltaiki w Polsce promuje szerokie wykorzystanie słonecznej energii elektrycznej (fotowoltaiki) jako realnego, niezawodnego i ekonomicznego źródła energii, aby wprowadzić ją do głównego nurtu badań, gospodarki i codziennego życia kraju.

Poprzez swoje działania Centrum Fotowoltaiki stara się doprowadzić do wzrostu udziału fotowoltaiki w bilansie energetycznym Polski i poprawić stan środowiska naturalnego.

Towarzystwo PV służy jako ośrodek kierowania i stymulacji badań oraz działalności demonstracyjnej, jako centrum edukacyjne, organizuje spotkania ekspertów, warsztaty, sympozja i konferencje oraz zajmuje się sprawami ochrony środowiska.

www.pv.pl

IV. CLUSTERTECH

Jest to nowo powołana do życia organizacja skupiająca przedsiębiorstwa budujące silną pozycję polskiej myśli technicznej. ClusterTECH - to miejsce, gdzie spotykają się najnowsza technologia i doświadczenie liderów rynku. ClusterTECH jest strukturą o ograniczonym dostępie, gdzie przedsiębiorstwa nie konkurują ze sobą, ale współpracują w interesujących je obszarach. W sieć powiązań klastra poza podmiotami komercyjnymi włączone są również inne instytucje i organizacje , takie jak: ośrodki naukowe, jednostki badawczo-rozwojowe czy organizacje prywatne.

www.clustertech.pl

Semicon sp. z o.o.
ul. Zwoleńska 43/43A
PL 04-761 Warszawa, Poland
tel: (48-22) 615 73 71
fax: (48-22) 615 73 75
NIP: 526 03 03 208
KRS: 0000068554
email: info@semicon.com.pl
Copyright © 2010 Semicon | powered by WEB interface