Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Inspekcja i pomiary X-Ray – na czym pracujemy

Inspekcja i pomiary X-Ray w czasie rzeczywistym wykonywane są przy wykorzystaniu najnowszej generacji urządzenia firmy GE – phoenix  Microme|x. System został zaprojektowany i skonfigurowany na potrzeby inspekcji wysokorozdzielczej. Najmniejsze wykrywane obiekty mogą mieć rozmiar na poziomie 0,5 µm.

Inspekcja i pomiary X-Ray
GE – phoenix  Microme|x
Inspekcja i pomiary X-Ray – co i jak badamy

Urządzenie rentgenowskie przeznaczone jest przede wszystkim do inspekcji zmontowanych płytek drukowanych, w szczególności połączeń lutowanych i komponentów. Pozwala precyzyjnie analizować puste przestrzenie lutownicze „voids”, a także inne defekty, takie jak niezwilżone kulki lutownicze w układach BGA, rozpryski lutowia, czy delaminację PCB. Inne zastosowania obejmują pomiar wypełnienia otworów w połączeniach przewlekanych bez konieczności wykonywania niszczących przekrojów poprzecznych (zgładów metalograficznych), a także kontrolę połączeń w złączach kablowych. Można w ten sposób wykryć niewłaściwy sposób lutowania i przygotowania przewodów oraz nieprawidłowy kształt i siłę zaciskania, co często prowadzi do podwyższonej rezystancji połączeń.

Kontrola rentgenowska nie tylko wykrywa problemy w montażu PCB, ale analiza obrazu rentgenowskiego może pomóc w ustaleniu pierwotnej przyczyny danego defektu, takiej jak niewystarczająca ilość pasty lutowniczej, czy nieprawidłowy profil lutowania rozpływowego.

Wykorzystanie techniki rentgenowskiej w czasie rzeczywistym umożliwia również kontrolę innych rodzajów próbek, na przykład wykrycie wewnętrznych pęknięć, czy pustych przestrzeni po procesach hermetyzacji, ułożenie stosów ogniw w bateriach, czy weryfikację jakości zgrzewania elektrod pod kątem występowania różnych wad wewnętrznych.

Opracowujemy raporty wraz z analizą i oceną jakości otrzymanych próbek.

Zapraszamy do kontaktu:  EMSinquiry@semicon.com.pl

Inspekcja i pomiary X-Ray

Zobacz też: