Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Firma Semicon oferuje kompleksowe usługi w zakresie wdrażania wymagań Systemów Zarządzania Jakością poniższych norm:

 • ISO 9001:2015 – Systemy zarządzania jakością. Wymagania
 • ISO 14001:2015 – Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania.
 • ISO 13485:2016 – Wyroby medyczne. Systemy zarzadzania jakością. Wymagania do celów przepisów prawnych.
 • AQAP 2110:2016 – Wymagania NATO dotyczące zapewnienia jakości w projektowaniu, pracach rozwojowych i produkcji
 • AS 9120 rev.B – Systemy zarządzania jakością. Wymagania w zakresie lotnictwa, przestrzeni powietrznej i obrony.

W ramach oferowanych prac wdrożeniowych oferujemy:  

 • Szkolenie pracowników i kadry kierowniczej z wymagań wymienionych standardów
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych
 • Planowanie i przeprowadzanie przeglądów zarządzania
 • Planowanie i przeprowadzanie audytów u dostawców wyrobów, udział w audytach klientów
 • Udział w audytach certyfikujących i audytach nadzoru przeprowadzanych przez jednostki certyfikujące
 • Opracowanie dokumentacji systemowej
 • Konsultacje i weryfikację dokumentacji
 • Wprowadzanie korekt i działań korygujących w przypadku wystąpienia niezgodności zgłoszonych w trakcie audytów wewnętrznych oraz zewnętrznych: jednostek certyfikujących i klientów
 • Merytoryczne wsparcie organizacji przy aktualizacji i opracowywania nowych procesów
 • Nadzorowanie procesów zlecanych poza organizację
 • Informowanie o wszelkich zmianach oraz nowych wymaganiach norm oraz klientów z poszczególnych branż w obszarze certyfikowanego ZSZJ, w tym zmian w normach oraz przepisach prawnych i regulacyjnych

W ramach usługi outsourcingu oferujemy nadzór i opiekę nad systemem zarządzania jakością w ramach której Klient otrzymuje:

 • Gwarancję efektywności i sprawnego funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością,
 • Nadzór nad realizacją planu audytów wewnętrznych, zewnętrznych oraz wynikających z nich działań korygujących i/lub zapobiegawczych
 • Oszczędność czasu oraz możliwość ulokowania potencjału w innych obszarach działalności firmy

Zapraszamy do kontaktu pod numerem 22 615 73 71 oraz adresem e-mail RnD@semicon.com.pl

Zobacz też: