Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Semicon Sp. z o.o. od ponad 30 lat działa na rynku elektroniki. Posiadamy szeroką i komplementarną ofertę produktów i usług. Wykorzystujemy najnowocześniejsze technologie z uwzględnieniem globalnych standardów w zakresie zapewnienia jakości, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa produktu. Nasz zespół liczy ponad 100 osób pracujących w pięciu działach.

Wszystkim naszym pracownikom oferujemy:

Umowa o pracę

Możliwość rozwoju wewnątrz firmy

Ubezpieczenie na życie

Prywatna opieka zdrowotna

Pakiety socjalne

Aktualnie do naszego zespołu poszukujemy:

Miejsce pracy: Zwoleńska 43/43A

Opis stanowiska

 • Wdrażanie strategii sprzedażowej
 • Przygotowywanie ofert handlowych
 • Analiza sprzedaży i trendów rynkowych
 • Rozwijanie kanałów sprzedażowych
 • Budowanie relacji z kluczowymi klientami
 • Aktywne poszukiwanie nowych klientów
 • Negocjowanie umów handlowych i warunków współpracy
 • Doradztwo techniczne

Wymagania

 • Wykształcenie wyższe
 • Samodzielność, inicjatywa i kreatywność w działaniu
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość środowiska MS Office
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym
 • Mile widziane prawo jazdy kat. B

Korzyści

 • Zatrudnienie na umowę o pracę
 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia (szkolenia)
 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania
 • Przyjazne środowisko pracy,
 • Dostęp do pakietu benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karta sportowa
 • Wyjazdy zagraniczne, udział w szkoleniach, sympozjach, targach.

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Semicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwoleńska 43/43, 04-761 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 6157371, za pośrednictwem adresu e-mail: info@semicon.com.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Maria Jagodzińska-Zieleniak, rodo@semicon.com.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Semicon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-761) przy ul. Zwoleńska 43/43A, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

 

Miejsce pracy: Ezopa 71a

Opis stanowiska

Koordynowanie funkcjonowania Magazynu Produkcyjnego,

 • Opracowywanie raportów i zestawień dotyczących kluczowych procesów logistycznych
 • Nadzór nad dokumentacja magazynową
 • Rozliczanie dostaw i wprowadzanie ich do systemu komputerowego,
 • Obsługa programów magazynowych
 • Kompletowanie zamówień
 • Przyjmowanie dostaw
 • Kontrola stanów magazynowych

Wymagania

 • wykształcenie średnie mile widziany kierunek logistyczny
 • znajomość języka angielskiego
 • znajomość dokumentacji magazynowej będzie dodatkowym atutem
 • umiejętność pracy w zespole

Korzyści

 • umowa o pracę
 • praca w rozwijającej się firmie
 • atrakcyjne wynagrodzenie
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dostęp do pakietu benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karta sportowa

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Semicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwoleńska 43/43, 04-761 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 6157371, za pośrednictwem adresu e-mail: info@semicon.com.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Maria Jagodzińska-Zieleniak, rodo@semicon.com.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Semicon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-761) przy ul. Zwoleńska 43/43A, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Miejsce pracy: Ezopa 71a

Opis stanowiska

 • wdrażanie i uruchomienie nowych i rozwój aktualnych procesów nanoszenia powłok ochronnych w warunkach produkcyjnych
 • obsługę urządzeń do nanoszenia powłok ochronnych, automatycznego czyszczenia i pomiarów jonowych PCBA
 • zapewnienie sprawnego funkcjonowania tym urządzeniom i ich bieżąca konserwacja
 • kontrola i analiza danych jakościowych oraz określanie działań prewencyjno/korygujących

 

Wymagania

 • wykształcenie min. średnie techniczne w obszarze chemii, inżynierii materiałowej lub pokrewnej
 • zdolności manualne
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznych i specyfikacji materiałowych
 • dobra obsługa komputera, w tym pakietu MS Office (Word, Excel)
 • znajomość języka angielskiego min. B1
 • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów samodzielnie i w zespole
 • spostrzegawczość oraz skrupulatność podczas wykonywania zadań
 • dbałość o wysoką jakość wytwarzanych produktów w oparciu o obowiązujące wymagania
 • komunikatywność, umiejętności dobrej organizacji pracy i współpracy
 • uczciwość i rzetelność
 • silna etyka pracy

 

Mile widziane

 • minimum 1 rok na podobnym stanowisku
 • znajomość materiałów i technik zabezpieczania PCBA
 • umiejętność identyfikacji komponentów elektronicznych

Korzyści

 • umowa o pracę
 • praca w rozwijającej się firmie
 • praca od poniedziałku do piątku
 • premie kwartalne
 • lekcje języka angielskiego
 • szkolenia IPC
 • dostęp do pakietu benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karta sportowa

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Semicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwoleńska 43/43, 04-761 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 6157371, za pośrednictwem adresu e-mail: info@semicon.com.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Maria Jagodzińska-Zieleniak, rodo@semicon.com.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Semicon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-761) przy ul. Zwoleńska 43/43A, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Miejsce pracy: Ezopa 71a

Opis stanowiska

 • analiza, przygotowywanie i optymalizacja dokumentacji produkcyjnej i technicznej

 • kontrolowanie terminowości realizacji planów produkcyjnych i wprowadzanie bieżących korekt

 • ocena technologiczna montażu PCBA

 • przygotowywanie danych do zapytań ofertowych

 • nadzór dokumentacyjny nad wdrażaniem nowych inwestycji, procesów, produktów

 • określenie i kontrolowanie czasu cyklu produkcyjnego

Wymagania

 • doświadczenie minimum 1 rok na podobnym stanowisku

 • praktyczna znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)

 • umiejętność analitycznego myślenia

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

 • kreatywność i umiejętność rozwiązywania problemów samodzielnie i w zespole

 • spostrzegawczość oraz skrupulatność podczas wykonywania zadań

 • komunikatywność, umiejętności dobrej organizacji pracy i współpracy

 • uczciwość i rzetelność

 • silna etyka pracy

Mile widziane

 • znajomość metod i technik produkcji PCBA

 • znajomość systemu ERP Comarch

 • wykształcenie na kierunku logistyka produkcji, zarządzanie produkcją lub pokrewne elektronicznym

 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1

Korzyści

 • umowa o pracę

 • praca w rozwijającej się firmie

 • możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia

 • praca od poniedziałku do piątku

 • premie kwartalne

 • lekcje języka angielskiego

 • szkolenia IPC

 • dostęp do pakietu benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karta sportowa

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Semicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwoleńska 43/43, 04-761 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 6157371, za pośrednictwem adresu e-mail: info@semicon.com.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Maria Jagodzińska-Zieleniak, rodo@semicon.com.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Semicon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-761) przy ul. Zwoleńska 43/43A, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Miejsce pracy: Zakrętowa 4 / ul.Ezopa 71A

Opis stanowiska

 • nadzór nad dokumentacją magazynową

 • przyjmowanie, magazynowanie i wydawanie towarów wg określonych procedur

 • kontrola stanów magazynowych

 • pakowanie towarów oraz organizacja wysyłek

Wymagania

 • wykształcenie zawodowe lub średnie (mile widziany profil elektroniczny lub elektryczny)

 • znajomość języka angielskiego będzie dodatkowym atutem

 • znajomość dokumentacji magazynowej będzie dodatkowym atutem

 • umiejętność obsługi sprzętu biurowego

 • umiejętność pracy w zespole

 • uczciwość i rzetelność

Korzyści

 • umowa o pracę

 • praca w rozwijającej się firmie

 • atrakcyjne wynagrodzenie

 • możliwość rozwoju zawodowego

 • dostęp do szerokiego pakietu benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie


  Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

  1. Administratorem danych osobowych jest Semicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwoleńska 43/43, 04-761 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 6157371, za pośrednictwem adresu e-mail: info@semicon.com.pl lub listownie na adres Spółki.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Maria Jagodzińska-Zieleniak, rodo@semicon.com.pl.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
  5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
  6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
  7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
  9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
  10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

  Oświadczenie zgody:

  Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Semicon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-761) przy ul. Zwoleńska 43/43A, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

Miejsce pracy: Zwoleńska 43/43a

Opis stanowiska

 • Codzienna obsługa Klienta

 • Dbanie o prawidłowy przepływ dokumentacji

 • Badanie poziomu satysfakcji klientów

 • Tworzenie i aktualizowanie zleceń wewnętrznych

 • Praca online na portalach zakupowych kontrahentów

 • Możliwość zatrudnienia również w niepełnym wymiarze czasu pracy

 • Praca według standardów ISO

Wymagania

 • Doświadczenie w pracy Biurze Obsługi Klienta dodatkowy atut

 • Kultura osobista, łatwość nawiązywania kontaktów

 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy własnej

 • Umiejętność pracy w zespole

 • Znajomość środowiska MS Office

 • Znajomość języka obcego w stopniu komunikatywnym

Korzyści

 • Zatrudnienie na umowę o pracę

 • Możliwość rozwoju zawodowego i zdobycia doświadczenia (szkolenia techniczne)

 • Atrakcyjne wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i zaangażowania

 • Przyjazne środowisko pracy,

 • Dostęp do pakietu benefitów: pakiet medyczny, ubezpieczenie na życie, karta sportowa

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych osobowych do celów rekrutacji

 1. Administratorem danych osobowych jest Semicon Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Zwoleńska 43/43, 04-761 Warszawa. Kontakt z Administratorem możliwy jest pod nr tel.: 22 6157371, za pośrednictwem adresu e-mail: info@semicon.com.pl lub listownie na adres Spółki.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się we wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych. Dane kontaktowe IOD: Maria Jagodzińska-Zieleniak, rodo@semicon.com.pl.
 3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach rekrutacji na wskazane stanowisko w ramach czynności zmierzających do zawarcia umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO oraz na podstawie Pani/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy po zakończonym procesie rekrutacji.
 5. Jeśli wyrazi Pani/Pan na to zgodę, dane będą przetwarzane w celu przyszłych rekrutacji przez okres 1 rok po zakończeniu rekrutacji na wskazane stanowisko.
 6. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi informatyczne, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe na podstawie stosownych umów oraz podmioty upoważnione do otrzymania danych osobowych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Podanie przez Panią/Pana swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak dane te są potrzebne do prawidłowego realizowania wszelkich czynności związanych z procesem rekrutacji oraz ewentualnym zawarciem umowy.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Oświadczenie zgody:

Jeśli wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych po zakończeniu obecnego procesu rekrutacyjnego, na potrzeby przyszłych rekrutacji, prosimy o zawarcie w dokumentach aplikacyjnych oświadczenia zgody o następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Semicon Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (04-761) przy ul. Zwoleńska 43/43A, na potrzeby przyszłych procesów rekrutacji, w tym również na inne stanowiska. Mam świadomość, że moja zgoda może być wycofana w każdym czasie”.

REKRUTACJA – ETAPY

Jak dołączyć do Naszego Zespołu:

1. CV

CV

Wyślij do nas swoje CV. W jaki sposób je przesłać znajdziesz informacje klikając w interesujące Cię ogłoszenie.

2. Analiza

Analiza

Przeanalizujemy Twoją aplikacje. Jeżeli będziesz spełniał nasze oczekiwania zaprosimy Cię na rozmowę.

3. Spotkanie

Spotkanie

Podczas rozmowy poznasz Zespół Rekrutacyjny oraz swojego przyszłego przełożonego.

4. Decyzja

Decyzja

Nasze rekrutacje są w większości jednoetapowe. Po ich zakończeniu podejmowana jest decyzja i niezależnie jaka ona jest, zostaniesz o niej poinformowana/ny.

5. Umowa

Umowa

Jeśli zdecydujemy się na współpracę z Tobą, zaprosimy cię do nas w celu podpisania niezbędnych dokumentów.

Zainteresowanych kandydatów prosimy o przesyłanie CV ze zdjęciem na adres mailowy kariera@semicon.com.pl. Skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.