Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Odpady i opakowania

INFORMACJE przekazywane na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. Z 2013 r. Poz. 888 ze zm.)

Oznaczenia opakowań z tworzyw sztucznych

Oznaczenie opakowań z papieru i tektury

Oznaczenie innych opakowań oraz inne znaki

Właściwe postępowanie z odpadami opakowaniowymi

Odpady opakowaniowe należy zbierać w sposób selektywny z podziałem na poszczególne ich rodzaje. Opakowania powinny być puste i jeżeli jest to możliwe, w celu zmniejszenia ich objętości zgniecione. Oddawanie odpadów opakowaniowych możliwe jest:

  • w zorganizowanych na terenie gminy punktach selektywnej zbiórki (ogólnodostępne pojemniki) 
  • w punktach PSZOK. Informacje dot. lokalizacji punktów PSZOK oraz godzin ich otwarcia urząd gminy obowiązany jest umieścić na swojej stronie internetowej.