Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Szkolenie dotyczące działania i obsługi testera Cami CableEye

Szkolenie z obsługi testera wiązek kablowych Cami CableEye

W połowie grudnia odbyło się szkolenie dotyczące działania i obsługi testera Cami CableEye. Kilkugodzinne spotkanie objęło ogólną prezentację urządzenia CableEye oraz pozwoliło uczestnikom zapoznać się z oprogramowaniem. 

Szkolenie dotyczące działania i obsługi testera Cami CableEye

Podczas szkolenia czterech uczestników obserwowało proces nauki przewodu, pomiary ogólne i pomiary rezystancji, wykrywanie błędów, a także generowanie raportu – wszystko pod okiem przedstawiciela firmy Semicon, dystrybutora Cami CableEye.

tabelka w oprogramowaniu do urządzenia Cami CableEye

Osoby chcące zapoznać się z możliwościami testera przewodów Cami CableEye zapraszamy do kontaktu z Markiem Kuleszą od tym adresem e-mail (KLIK) oraz pod numerem 22 615 73 71.