Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
moduły ze złączami do Testera CbleEye

Testery do wiązek kablowych Cable Eye (USA)

W grudniu 2015 Semicon Sp. z o. o. podpisał umowę dystrybucyjną z firmą CAMI Research Inc. (USA) na dystrybucję testerów wiązek kablowych CableEye. Umowa obejmuje teren Polski (umowa wyłączna) oraz kraje Europy Wschodniej i Centralnej.
Oferta testerów CableEye kierowana jest głównie do bardzo licznej grupy producentów wiązek kablowych, jak i kontraktowych producentów elektroniki.
Testery CableEye mają budowę modułową i wyposażone są w możliwość wymiany modułów ze złączami. W podstawowej ofercie znajduje się ponad 60 modułów wyposażonych w typowe złącz,a takie jak D-Sub, Centronics, IDC, USB, RJ, BNC, SMA i wiele wiele innych.Istnieje możliwość zamówienia modułów dedykowanych dla specyficznych aplikacji. 

moduły ze złączami do Testera CbleEye

Przy pomocy testera CableEye można też prowadzić montaż nadzorowany złożonych wiązek kablowych ze złączami wielopinowymi, gdzie ryzyko pomyłki jest duże.
Tester daje możliwość obrazowania na displayu graficznym konfiguracji przewodów w wiązce, pomiar oporu przejścia (min. 1 mohm), lokalizacji błędnych połączeń, zwarć itp.

Tester CableEye

Testery CableEye dają również możliwość sprawdzania złożonych wielogałęziowych wiązek kablowych, dokumentowania przeprowadzonych pomiarów, czy też drukowania etykiet z oznaczeniami. Wersja wysokonapięciowa testera HVX daje możliwość pomiarów napięcia przebicia i oporności izolacji przewodów z napięciem max do 2100VDC/1200VAC.
Więcej informacji na stronie producenta www.camiresearch.com  oraz pod adresem info@semicon.com.pl.