Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
logo firmy Spirig Switzerland

Znaczniki do pomiaru i rejestracji temperatury firmy Spirig

Znaczniki do pomiaru i rejestracji temperatury
CelsiStrip®, CelsiDot®, CelsiPoint®

Znaczniki rejestrujące poziom osiąganej temperatury.
Samoprzylepne, łatwe w użyciu na każdej powierzchni.
Różne kombinacje znaczników -40 poziomów od 40°C do 260°C.
Dokładność +/- 1,5%. Trwałe zaczernienie białych punktów
wskazuje na przekroczenie poziomów temperatury.

www.celsi.com
Producent Spirig Szwajcaria

Znacznik do pomiaru i rejestracji temperatury  CelsiStrip® przyklejony do tarczy hamulcowej pokazuje, że obszar ten podczas eksperymentalnych cykli hamowania został rozgrzany do temperatury 54°C

Znacznik CelsiStrip® przyklejony do tarczy hamulcowej pokazuje, że obszar ten podczas eksperymentalnych cykli hamowania został rozgrzany do temperatury 54°C.

Znacznik do pomiaru i rejestracji temperatury  CelsiStrip® z prawej strony, – białe punkty odpowiadające temperaturze 60 i 71°C zostały zaczernione. Dowodzi to przekroczenia temperatury 71°C. Białe punkty 82 i 93°C świadczą, że temperatury te nie zostały osiągnięte

Znacznik CelsiStrip® z prawej strony, – białe punkty
odpowiadające temperaturze 60 i 71°C zostały
zaczernione.
Dowodzi to przekroczenia temperatury 71°C.
Białe punkty 82 i 93°C świadczą, że temperatury te
nie zostały osiągnięte. 

Znaczniki do pomiaru i rejestracji temperatury  CelsiPoint® pokazane tutaj wskazują jedną wartość temperatury z zakresu 40 – 260°C. Powierzchnia po lewej stronie została ogrzana do temperatury 820C, a po prawej stronie temperatura jest niższa

Znaczniki CelsiPoint® pokazane tutaj wskazują jedną wartość temperatury z zakresu 40 – 260°C. Powierzchnia po lewej stronie została ogrzana do temperatury 820C, a po prawej stronie temperatura jest niższa.

Znaczniki do pomiaru i rejestracji temperatury  Celsi-Reverso® (CR) stanowią odwracalne termometry ciekłokrystaliczne i są dostępne w zakresie temperatur od -35°C do + 90°C. Znaczniki tego rodzaju zmieniają kolor w zależności od występującego poziomu temperatury. Cyfry w kolorze zielonym wskazują na aktualnie istniejącą wartość temperatury

Znaczniki Celsi-Reverso® (CR) stanowią odwracalne termometry ciekłokrystaliczne i są dostępne w zakresie temperatur od -35°C do + 90°C. Znaczniki tego rodzaju zmieniają kolor w zależności od występującego poziomu temperatury. Cyfry w kolorze zielonym wskazują na aktualnie istniejącą wartość temperatury.

Dwa znaczniki do pomiaru i rejestracji temperatury  Jumbo-CelsiDot® 93°C są przyklejone do silnika elektrycznego i do przekładni. Przekładnia nigdy nie osiągnęła 93°C, natomiast obudowa silnika przekroczyła poziom  temperatury 93°C. Duża powierzchnia zmiany z białej na czarną może być łatwo  obserwowana z odległości.

Dwa znaczniki Jumbo-CelsiDot® 93°C są przyklejone do silnika elektrycznego i do przekładni. Przekładnia nigdy nie osiągnęła 93°C, natomiast obudowa silnika przekroczyła poziom  temperatury 93°C. Duża powierzchnia zmiany z białej na czarną może być łatwo  obserwowana z odległości.

Znaczniki do pomiaru i rejestracji temperatury CelsiClock® umożliwiają kontrolę pięciu wartości temperatury na małej powierzchni. Ten znacznik przebywał na części poddanej obróbce termicznej. Poziomy 99, 121 i 143°C zostały zaczernione. Kontrola jakości podczas produkcji tych części uzyskała dowód ich wygrzania w zadanej temperaturze.

Znaczniki CelsiClock® umożliwiają kontrolę pięciu wartości temperatury na małej powierzchni. Ten znacznik przebywał na części poddanej obróbce termicznej. Poziomy 99, 121 i 143°C zostały zaczernione. Kontrola jakości podczas produkcji tych części uzyskała dowód ich wygrzania w zadanej temperaturze.

Kontakt:

22 615-73-71
22 615-64-31

info @ semicon.com.pl