Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Informacje przekazywane na podstawie ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.) SEMICON Sp. z o.o. jako dopełnił obowiązku wynikającego z ustawy ZSEE i został zarejestrowany jako wprowadzający sprzęt elektryczny i elektroniczny w bazie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska pod numerem E0001813WZBW (kancelaria: tel. 22 36 92 226).
Zużyty sprzęt, który z uwagi na jego zanieczyszczenie stwarza zagrożenie dla środowiska nie powinien być wyrzucany z odpadami komunalnymi. Zużyty sprzęt należy:
  • zostawić w sklepie, w którym kupuje się nowe urządzenie. Każdy sklep ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia starego sprzętu jeżeli kupimy w nim nowy sprzęt tego samego typu i w tej samej ilości
  • odnieść do punktu zbierania (lista punktów znajduje się pod tym linkiem)
  • zostawić sprzęt w punkcie serwisowym. Jeżeli naprawa sprzętu jest nieopłacalna lub niemożliwa ze względów technicznych, serwis jest zobowiązany do nieodpłatnego przyjęcia tego urządzenia
Prawidłowe postępowanie ze zużytym sprzętem elektronicznym i elektrycznym pozwala na usunięcie z tego źródła odpadów substancji niebezpiecznych. Pozostałe elementy trafiają do odzysku i recyklingu.