Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
3M NOVEC 1700 EGC – Powłoka ochronna do części i zespołów elektronicznych

3M NOVEC 1700 EGC – prezentacja produktu

Powłoka ochronna do części i zespołów elektronicznych Novec™ 1700 EGC firmy 3M to charakteryzująca się niską lepkością przezroczysta fluorowa substancja chemiczna (roztwór fluoroakrylowego polimeru rozpuszczonego we fluorowodoroeterze). Jest niepalna, niskotoksyczna i spełnia wysokie wymagania współczesnego przemysłu elektronicznego w zakresie ochrony środowiska. Nie zawiera lotnych składników organicznych (VOCs – Volatile Organic Compounds). 
Po naniesieniu na czyste, suche powierzchnie takich materiałów jak miedź, aluminium, ceramika, stal, cyna czy szkło Novec 1700, wysychając, tworzy cienką, przezroczystą i nieprzenikliwą warstwę o małym współczynniku tarcia statycznego doskonale zabezpieczającą przed wilgocią i korozją. Właściwości te są pożądane w wielu zastosowaniach, a szczególnie w przemyśle elektronicznym, między innymi do pokrywania płytek obwodów drukowanych (PCB), mikrosilników, bieżni łożysk kulkowych, mikromechanizmów (MEMS), zasobników drukarek atramentowych oraz mechanizmów klasycznych twardych dysków komputerów.
Charakteryzująca się niskim napięciem powierzchniowym cienka powłoka wykazuje odporność na wilgoć oraz w kontakcie z olejami smarowymi, silikonowymi i roztworami fotolitograficznymi np. używanymi w produkcji elementów półprzewodnikowych.
Powłoka Novec 1700 tworzy przezroczystą, jednolitą i prawie niewidoczną warstwę nierozpuszczalną w heptanie, toluenie czy wodzie. Można ją usunąć przy pomocy rozpuszczalników fluorowych. Naniesiona powłoka wytrzymuje długotrwałe działanie temperatur do 175°C, zachowując swoje hydrofobowe właściwości ochronne.


Główne zalety powłoki elektronicznej Novec™ 1700 EGC firmy 3M™

  • tworząc powłokę o niskiej energii powierzchniowej, zapewnia doskonałą barierę wobec olejów węglowodorowych, silikonowych, płynów syntetycznych oraz roztworów wodnych. 
  • przy napięciu powierzchniowym na poziomie 11-12 dyna/cm chroni skuteczniej od powłok polietylenowych i wykonanych z PTFE, których napięcia powierzchniowe wynoszą odpowiednio 31 i 18 dyna/cm. Ta właściwość powoduje, iż takie rozpuszczalniki jak heptan, toluen i woda, jak również płyny o niskim napięciu powierzchniowym jak oleje smarowe, silikony itp., zbijając się w krople ściekają łatwo z powierzchni pokrytych powłoką Novec™ 1700 EGC. 

O pozostałych zaletach powłoki 3M Novec 1700 EGC chętnie opowiedzą nasi handlowcy – NAPISZ DO NICH <KLIK>.
Zapraszamy też do e-sklepu Semicon po niektóre preparaty NOVEC TUTAJ.