Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Strona internetowa Flex-Plus Warszawa

Nowa strona internetowa projektu FLEX-PLUS

Szanowni Państwo,

Od blisko dwóch lat realizujemy projekt „Innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0”, w skrócie FLEX-PLUS. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – Działanie 1.1 w ramach programu operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014–2020. Jego założeniem jest rozwinięcie i opracowanie innowacyjnych technologii montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX. Poprzez naszą nową stronę internetową chcielibyśmy przybliżyć Państwu opracowywaną technologię FLEX-PLUS.

Flex Plus - innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0
Flex Plus - innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0
Flex Plus - innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0
Flex Plus - innowacyjne technologie montażu elementów na elastycznych podłożach FLEX dla aplikacji krytycznych, Internetu rzeczy i przemysłu 4.0