Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Solar Bankability – wyniki badań nad stratami energii w instalacjach PV

Solar Bankability – wyniki badań nad stratami energii w instalacjach PV

Problem profesjonalnej oceny ryzyka inwestowania w elektrownię fotowoltaiczną stał się celem badania Unii Europejskiej, która w  ramach programu HORIZON 2020  prowadziła projekt  SOLAR BANKABILITY (www.solarbankability.org).Na podstawie zebranych danych statystycznych dotyczących awarii w instalacjach fotowoltaicznych opracowano listę 20 najważniejszych problemów technicznych w zakresie złączy i okablowania wpływających w największym stopniu na stopę zwrotu inwestycji.Jak widać w załączonej tabeli, zniszczone czy przepalone złącza mogą przynieść stratę 2,67 EUR w ciągu roku na każdy 1 kWp instalacji. Przykładowo, gdy moc elektrowni wyniesie 5 MW,  a w jej skład wejdzie 16 200 paneli (20 bloków, po 18 stringów, 45 paneli w każdym stringu) to potencjalne straty wynikające ze zniszczonych lub przepalonych złączy mogą wynieść (*):5 000 kWp x 2,67 EUR/kWp = 13 350 EUR !!!  Aby uniknąć tych finansowych strat należy zwracać uwagę na jakość złączy zastosowanych w panelach oraz okablowaniu. Inwestorzy dużych elektrowni mogą mieć wpływ na to, jakie złącza zostaną zastosowane w panelach. Złącza powinny zapewnić minimalną i stabilną rezystancję   kontaktu w całym okresie istnienia  instalacji. 

Top 20 Technicznych awarii - broszura „Small components . Big impact.” firmy STAUBLI EC

* źródło: broszura „Small components . Big impact.” firmy STAUBLI EC