Over 10 years we help companies reach their financial and branding goals. Engitech is a values-driven technology agency dedicated.

Gallery

Contacts

411 University St, Seattle, USA

engitech@oceanthemes.net

+1 -800-456-478-23

Aktualności
Zespół siatki laserowej ZSL- 51Lx51L-520-20

Nowość: Zespół Siatki Laserowej ZSL-51Lx51L-520-20

Oparte na dyfrakcyjnych elementach optycznych (DOE) zespoły laserowe służą do generacji siatek, linii, punktów oraz specjalnych znaków dostosowanych do wymagań użytkownika. Zespoły te zastępują tradycyjne optyczne układy projekcyjne. 

wygenerowane siatki przez zespół siatki laserowej ZSL- 51Lx51L-520-20

Obraz może być tworzony na ekranie, stole montażowym lub na elemencie konstrukcyjnym stanowiącym bazę dla montażu podzespołów. Stworzony laserowy obraz jest rastrem o precyzyjnym rozstawie dostosowanym do aplikacji. 
Obraz może posłużyć do szybkiego sprawdzania położenia elementów konstrukcyjnych w stosunku do projektowanego wzorca. Umożliwia szybki precyzyjny montaż podzespołów dzięki geometrii projektowanej przez laser. Typowe zastosowania:

  • technologie medyczne
  • przetwarzanie obrazu z wykorzystaniem TV (image processing)
  • technologie pomiarowe
  • fototechnologie
  • pozycjonowanie
budowa zespołu siatki laserowej ZSL- 51Lx51L-520-20- regulator 2D

W stosunku do tradycyjnych optycznych układów projekcyjnych technika laserowa pozwala na uzyskiwanie dużej jasności projektowanego wzoru co umożliwia pracę nawet w bardzo jasnym otoczeniu. Technika ta charakteryzuje się mniejszym zapotrzebowaniem na moc oświetlającą. Obie te cechy umożliwiają uzyskiwanie stosunkowo dużych obrazów w porównaniu do metod tradycyjnych. Łatwe jest również uzyskiwanie powiększeń generowanego obrazu.Więcej informacji udzieli Dział Optoelektroniki firmy Semicon pod adresem lasery@semicon.com.pl lub telefonicznie: 22 615 73 71.